Yükleyen Kişi Başvurusu Yap

Altın Karınca Ödülleri’ne proje gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız gereklidir. Aşağıdaki bilgilerin tümünü doldurunuz.


Kimliğinizde göründüğü gibi yazınız
Kimliğinizde göründüğü gibi yazınız
E-postanızı doğru girdiğinize emin olun. Giriş bilgileriniz ve sistem üzerindeki tüm haberleşmeler bu adres üzerinden yapılır.
Şifre en az 6 karakterden oluşmalı, minimum 1 harf ve 1 rakam içermelidir.
Şifre en az 6 karakterden oluşmalı, minimum 1 harf ve 1 rakam içermelidir.
Üye belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilir ve ilgili belediyenin kontenjanını kullanır.
Bu formu tamamlamak için, kurum adına proje göndermeye yetkili olduğunuzu açıkça belirten, mutlaka belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, genel müdür veya genel müdür yardımcısı tarafından imzalanmış bir resmi yazı göndermeniz gerekmektedir. Resmi yazınızı bir tarayıcıdan taratıp sisteme ekleyebilirsiniz.
Vazgeç